“Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu X”
Tüm Eğitim gönüllüleri davetlidir.
 
Yer: Antalya / Mirada Del MAR Hotel

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
KKTC Teknik Öğretmenler Derneğinin (TÖDER), TC Ankara’daki kardeş derneği olan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) her yıl Kasım ayında Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) adıyla tüm eğitimcilere açık olan bir çalışma paylaşımı  düzenlemektedir.
Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan EYFOR-X Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi işbirliği ile 7-10 Kasım 2019 tarihinde Antalya Mirada Del MAR Hotelde gerçekleştirilecektir.
Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-X) disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferanslara “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” ana teması altında yer verilecektir.

Yasalar

Eğitim Mevzuatı

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası 
  • 07/1979 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Görevlileri Yasası
  • 25/1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası
  • 17/1986 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası
  • 60/2000 Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası
  • 50/1989 Genel Orta Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 68/1989 İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 69/1989 Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 31/2000 Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 56/1993 Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 12/1990 Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 02/1993 Yüksek Öğretim Kurumları Kuruluş, Görev Denetleme ve Akreditasyonu Yasası (65/2005 Sayılı Yasa ile Yürürlükten Kalktı)
  • 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası
  • 04/1988 Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 24/1987 Eğitim Bilim ve Kültür Alanında İşbirliği Protokolü (Onay 1) Yasası
  • 55/1995 Eğitim Bilim ve Kültür Alanında İşbirliği Protokolü (Onay 2) Yasası
  • 18/1986 Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası
  • 65/1987 Spor Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 08/1996 Spor alanında işbirliği protokolu (Onay) Yasası
  • 67/1999 Beden Eğitimi ve Spor Yasası
  • 45/1983 Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası
  • 28/1988 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası
  • 32/2000 Düşün ve Sanat Ürünlerini Derleme Yasası
  • 16/1995 Türksoy (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa
  • 06/1996 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa
  • 06/2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir Kampüs Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü (Onay) Yasası
  • 60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası
  • 41/2006 Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
  • 29/2009 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğretimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası


Üye Girişi
Anket
Sizce MTÖ‘ye bağlı okulların en önemli sorunu hangisidir?YukariCik