Amaçlar

           Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine çalışmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerinin karşılaştıkları sorunları aşmada onlara yardımcı olmaktır.

 

         Dernekler sivil toplum örgütü olup hiç bir maddi çıkar beklemeden çalışma yapılan ortamlardır. Bireyler sivil toplum örgütlerinde (STÖ) kendi yetenekleri çerçevesinde maddi beklenti amaçlamadan çalışmalarda bulunurlar.

 

         KKTC’nin eğitimcileri dünya standartlarının üzerinde özelliklere sahiptir. O nedenle eğitimin daha üst noktalara taşınmasında eğitimcilere, bakanlığın ilgili birimlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.Üye Girişi
Anket
Sizce MTÖ‘ye bağlı okulların en önemli sorunu hangisidir?YukariCik