“Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu X”
Tüm Eğitim gönüllüleri davetlidir.
 
Yer: Antalya / Mirada Del MAR Hotel

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
KKTC Teknik Öğretmenler Derneğinin (TÖDER), TC Ankara’daki kardeş derneği olan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) her yıl Kasım ayında Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) adıyla tüm eğitimcilere açık olan bir çalışma paylaşımı  düzenlemektedir.
Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan EYFOR-X Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi işbirliği ile 7-10 Kasım 2019 tarihinde Antalya Mirada Del MAR Hotelde gerçekleştirilecektir.
Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-X) disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferanslara “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” ana teması altında yer verilecektir.

Amaçlar

           Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine çalışmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerinin karşılaştıkları sorunları aşmada onlara yardımcı olmaktır.

 

         Dernekler sivil toplum örgütü olup hiç bir maddi çıkar beklemeden çalışma yapılan ortamlardır. Bireyler sivil toplum örgütlerinde (STÖ) kendi yetenekleri çerçevesinde maddi beklenti amaçlamadan çalışmalarda bulunurlar.

 

         KKTC’nin eğitimcileri dünya standartlarının üzerinde özelliklere sahiptir. O nedenle eğitimin daha üst noktalara taşınmasında eğitimcilere, bakanlığın ilgili birimlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.Üye Girişi
Anket
Sizce MTÖ‘ye bağlı okulların en önemli sorunu hangisidir?YukariCik